Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze internetsite van Azalea Bloemen. U wordt verzocht deze Disclaimer zorgvuldig te lezen. Door deze internetsite te benaderen en/of de op of via deze internetsite aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met deze Disclaimer.

Gebruik van deze internetsite
Hoewel Azalea Bloemen tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekt Azalea Bloemen expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie juist, volledig of actueel is. Azalea Bloemen garandeert niet dat deze internetsite foutloos of ononderbroken zal functioneren. Gebruik van deze internetsite dat het gebruik van andere internetgebruikers kan hinderen, dat het functioneren van deze internetsite in gevaar kan brengen en/of dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan.

Intellectuele eigendomsrechten
Azalea Bloemen, of de rechthebbende, behoudt alle rechten met betrekking tot alle op of via deze internetsite aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze internetsite te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Azalea Bloemen of rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze internetsite wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik.

Website ontwerp en realisatie © 2011 LaatR.IT
Azalea Bloemen
Markt 5
5461 JJ Veghel
Tel: 0413-363284
info@azaleabloemen.nl
www.azaleabloemen.nl

» Winkel
» Bloemen
» Objecten
» Bruidsboeketten
» Rouwwerk
» Bloemenwinkel

» Abonnementen
» Bestelformulier
» Contact
» Disclaimer
» Privacy
» Inloggen